Dit boek geeft een duidelijke uiteenzetting over andere spirituele onderwerpen. In een wereld waar materieel bezit en economische welvaart hoog gewaardeerd word, zijn deze boeken een welkome aanvulling. Spiritualiteit betekent feitelijk de kennis van de geest zonder kerkelijke of andere dogma,s. Het gaat hier dus om de absolute objectieve waarheid.